cs Czech
cs Czechen Englishsk Slovakes Spanish

Co je to funnel?
(Konverzní trychtýř)

Jaké fáze má marketingový
trychtýř?

Povědomí

Zájem

Úvaha

Záměr

Hodnocení

Nákup

a máte téměř vyhráno
Vice v e-knize….
AI Chatbot Avatar